Ej nöjd med bilder

Vår strävan är att du alltid ska vara nöjd som kund. Om du har fått hem bilder som du inte riktigt är nöjd med finns nedan några områden att ta hänsyn till.

Det finns många faktorer som kan påverka hur en bild upplevs, det optimala är att bilden redigeras på en kalibrerad skärm och betraktas i ett optimalt ljus (dagsljus).

Betraktningsljus

Det är viktigt att bilden betraktas i ett neutralt ljus. Om bilden betraktas i ljuset av en 25 watts glödlampa kommer bilderna att se varma ut med ett överskott av gult och rött. Den raka motsatsen får man om man betraktar bilder ute i skuggan. Då kommer bilderna att upplevas kalla i färgerna med ett underskott av gult och ett överskott av cyan.

Bildskärm

Väljer du bort den automatiska färgkorrigeringen så skrivs dina bilder ut utan korrigeringar och om du har en skärm som är fel inställd så kommer dina bilder att få samma fel vid utskrift. Det finns en testbild som du kan beställa utan kostnad här. Med bildens hjälp kan du enkelt se om din skärm visar bilden som den utskrivna bilden. Kom ihåg att bilden som visas på skärmen är en lysande bild, bilden på fotopapperet har ingen bakgrundsbelysning och kan upplevas lite mörkare för ett otränat öga.

Automatisk färgkorrigering

Den automatiska färgkorrigeringen är tänkt att användas till bilder som kommer direkt från kameran och inte har bildbehandlats. 95% av bilderna kommer då att bli bättre med färgkorrigering. Läs mer om färgkorrigering.

Kontakta oss

Om du skulle vara missnöjd på något sätt, kontakta oss så kan vi ta reda på vad som hänt med dina bilder. Vi kan ta upp bilderna i en kalibrerad skärm för jämförelse. Vår målsättning är att kunden skall var nöjd med det vi levererar och återkomma med fler beställningar.